Dobre pripravený PR článok, ktorý spĺňa predstavy klienta a má potenciál zaujať čitateľa, nie je len o samotnom písaní. Ako vyzerá proces tvorby kvalitného obsahu?

Základný krok menom brief

Prvým zásadným krokom zo strany klienta je vyplnenie briefu. Ten je veľmi dôležitý, pretože autor, ktorý sa venuje aj iným témam, nikdy nebude poznať produkt natoľko ako človek, ktorý s ním žije každý deň. Vďaka briefu sa tvorca textu môže dozvedieť, čo presne by chcel klient komunikovať. Takisto zistí podrobnosti o cieľovej skupine, aké sú silné stránky v porovnaní s konkurenciou a ktoré sú, naopak, tie slabšie. Do briefu patria aj akékoľvek aktuality či zaujímavosti týkajúce sa produktu. Keď klient venuje vyplneniu briefu dostatok času, zväčša sa to odrazí aj na finálnom výsledku.

Ktoré médium si vybrať?

Ak text nejde na firemný blog, ale má byť publikovaný v médiách, klient by mal mať už pri tvorbe briefu predstavu, kam by ho chcel umiestniť. Inak vyzerajú témy a články pre biznisovo orientovaný portál a inak pre bulvárny magazín. S výberom toho pravého média, ako aj s kúpou priestoru pritom vieme pomôcť.Berieme do úvahy cieľovú skupinu, ale aj konkrétne ciele klienta či skúsenosti s médiami pri publikovaní v minulosti.

Témy, ktoré zaujmú čitateľa

Našim klientom zväčša ponúkame na výber niekoľko tém. Neraz sa líšia nielen samotným zameraním, ale aj spôsobom spracovania. Môže ísť napríklad o klasický lifestylový článok, rozhovor či testimoniál. Rôzne býva aj spomenutie klienta – v natívnejších formátoch zväčša dostáva o niečo menej priestoru ako pri produktovejších typoch výstupov. Benefitom však býva často vyššia čítanosť článku.

Pri návrhu tém vždy primárne myslíme na to, aby bol článok zaujímavý pre čitateľa. Vďaka vyše desaťročným skúsenostiam s redakčným obsahom a tvorbe tisícok redakčných textov máme v tejto oblasti cenný insight. Okrem toho využívame v procese prípravy tém aj nástroje ako Google, Trends, Buzzsumo, Answerthepublic, Keywordtool a iné.

Na témach zväčša pracujú dvaja či traja kreatívci. Už v prvých krokoch navrhujeme aj titulok, ktorý by sme v danom médiu mohli použiť. Pri finalizovaní tém máme vždy relatívne jasnú predstavu, ako by sme ten-ktorý článok uchopili. Tú prezentujeme aj klientovi, aby si vedel výstup predstaviť a lepšie sa rozhodnúť pre spracovanie, ktoré bude podľa jeho predstáv.

Od témy k článku

Keď si s klientom odsúhlasíme tému, púšťame sa do prípravy článku. V prvom rade vyberáme vhodného autora. Článok venovaný autám bude s najväčšou pravdepodobnosťou písať niekto iný ako napríklad text o detských potrebách. Zväčša ide o autora, ktorý pracoval aj na témach. Ak treba, oslovujeme respondentov, hľadáme ideálnu fotografiu, prípadne nafotíme vlastné.

Keď je článok napísaný, preberá ho editor, ktorý sleduje tak vecnú správnosť textu, štylistiku, ako aj mieru a spôsob spomenutia klienta. Takisto sa zameriava na prekliky či CTA prvok. Špeciálnu pozornosť venuje nadpisom, ktoré sú pri prvom stretnutí čitateľa s textom najdôležitejšie. Zároveň vyberá alebo kontroluje aj fotografie. Hotový text následne posielame klientovi. Po zapracovaní pripomienok každý výstup kontroluje jazyková korektorka.

Publikovanie v médiu

Ak sa klientovi staráme aj o publikovanie, zabezpečíme umiestnenie článku v danom médiu. Využívame meracie nástroje, a tak vieme, koľko ľudí si článok otvorilo, prípadne koľko ľudí sa prekliklo na stránku klienta. Po reportovaní výsledkov sme vždy radi, keď dostaneme spätnú väzbu. Či už k samotnému procesu prípravy článku, alebo k dosiahnutým výsledkom.