Spolu s nadpisom je práve titulná fotografia jednou z dvoch vecí, na základe ktorých sa čitateľ rozhoduje, či článok otvorí alebo nie. Jej výberu sa preto oplatí venovať pozornosť. 

Klienti, ale neraz aj redaktori ju však považujú skôr za niečo, čo treba „doklepnúť“ na záver a je vlastne jedno ako. Preto prinášame pár zásad, na ktoré by sme pri jej výbere mali myslieť. 

1. Fotografia musí byť na šírku

Orientácia titulného obrázka je daná grafikou magazínu a nedá sa zmeniť. V drvivej väčšine slovenských médií je rovnaká – ide o horizontálnu, teda šírkovú fotografiu. Toto je základný parameter, ktorý naozaj musí splniť každá snímka, nad ktorou uvažujeme. 

Občas sa stane, že sa dá na vhodný rozmer orezať aj výšková či štvorcová fotografia, ale jednoznačne je lepšie, ak je už originálny záber orientovaný správne – teda na šírku.

2. V dostatočnom rozlíšení a pochopiteľná

Dobrú titulnú fotografiu odfotíte dnes už aj kvalitným mobilom, stále si však treba dávať pozor na ostrosť, svetlo a dostatočné rozlíšenie. To by už dnes malo byť samozrejmosťou, no nie je.

Stáva sa totiž, že napríklad pri orezávaní z väčšej snímky vznikne fotografia, ktorá tento predpoklad nespĺňa. Minimum by malo byť cca 800 pixelov na šírku. Vždy je však lepšie dodať o niečo väčší obrázok, ktorý si médium zmenší tak, ako potrebuje.

Dbať treba aj na to, aby bola snímka pochopiteľná a dalo sa rozoznať, čo na nej je. Niekedy to nemusí byť jasné ani pri dostatočnom rozlíšení.

Ukážka: Je ťažko rozoznateľné, čo sa na snímke vlastne nachádza. Vhodnejšia by bola fotografia Jakuba Prachařa.

3. Texty v titulnom obrázku? Radšej nie

Občas sa stane, že klient chce využiť titulný obrázok ako banner pre svoj produkt. Tento spôsob určite neodporúčame, a to hneď z niekoľkých dôvodov. 

Vo väčšine médií sa takýto prístup redakčne nevyužíva. Preto sa v momente, ako je na titulnom obrázku text, treba rozlúčiť so snahou o natívnosť. Je na prvý pohľad zrejmé, že „tu niečo nehrá“ a nejde o redakčný článok. 

Ukážka: V náhľade je text v modrom kruhu úplne nečitateľný, zvyšok je rozostrený. Ak už v náhľade treba komunikovať, že akcia prebieha do konca júna, treba tak spraviť v nadpise.

Druhým – praktickým dôvodom je, že náhľad sa môže v rámci titulky daného magazínu  objavovať na rôznych pozíciách, v ktorých sa časť obrázka vyreže. Vyzerá teda inak ako v náhľade samotného článku. Napríklad pokojne môže chýbať začiatok či koniec slova, a teda text ani nebude dávať zmysel.

Ukážka: Text alebo logo pôsobí skôr ako bannerová reklama. Navyše s orezanými písmenami.

Ako nie? V obrázku je text v podstate totožný s nadpisom, a tak naozaj nemá veľký zmysel.

4. Dať na titulnú fotografiu produkt alebo nie?

Ak máte pekné a natívne nafotené fotografie, prečo nie? Pri reklame napríklad na strešné okná by malo byť samozrejmosťou, že aj na titulnom obrázku je strecha s oknami, ktoré chceme promovať. Modelka, ktorá sa krémuje propagovaným krémom bez toho, aby ho násilne dávala do popredia, je tiež v poriadku. Čisto produktové fotografie zväčša nie sú ideálne ako titulná snímka.

Ukážka: Natívny titulok pekne dopĺňa fotografia promovaného projektu, v ktorom sa predávajú kancelárie. 

Ak nemáme vhodnú fotografiu, musíme využiť fotobanky. V takom prípade si treba dať pozor, aby neevokovala iný – najmä nie konkurenčný – výrobok. Pri banke, ktorej farba je modrá, nedáme fotografiu s červenou platobnou kartou.

5. Reálnosť je plus

Ideálne je, ak pri výbere titulnej snímky berieme do úvahy našu cieľovú skupinu a snažíme sa jej priblížiť. A to tak prostredím, ročným obdobím, výberom ľudí na fotografii, ako aj reáliami. 

Ukážka: Fotografia je pekne prepojená s titulkom a je na nej osoba z našej cieľovky.  

Z fotografie by nemalo „kričať“, že je odfotená na druhom konci zemegule – napríklad obrovské kozuby, zdvíhacie okná či tablety pre všetky deti v triede sú v našich končinách pomerne zriedkavé. Takisto treba myslieť na prepojenie s obsahom článku.

Ukážka: Fotografia z fotobanky, ktorá pôsobí skôr ako historická budova, hoci článok sa venuje podhľadom v budovách pre hospodárske zvieratá.

Ukážka: Pri tejto fotografii z fotobanky úplne chýba prepojenie s titulkom. Obrázok pôsobí, akoby sa tam ocitol omylom.

Vnímajte článok ako celok

Hoci sa výber titulnej fotografie často podceňuje, treba mu venovať pozornosť. Čitateľ článok vníma ako celok a nevhodne zvolený obrázok môže negatívne ovplyvniť jeho čítanosť. Oplatí sa teda venovať jeho hľadaniu či príprave čas navyše.

Pri komerčnom obsahu je vo všeobecnosti vhodné investovať čas a financie do natívne ladených fotografií. Využitie nájdu nielen pri článkoch, ale aj na sociálnych sieťach či blogu spoločnosti.