Popularita obsahového marketingu stúpa a siahajú po ňom aj veľké spoločnosti na poli energetiky. Prečo je to tak a akými kanálmi svoje výstupy šíria medzi ľudí?

Snaha zaujať prirodzenou cestou

Stredoslovenská energetika, s. r. o., je druhým najväčším dodávateľom elektriny s takmer štvrtinovým podielom na trhu. Svoje služby chce spoločnosť predstavovať čoraz väčšiemu okruhu potenciálnych zákazníkov a ako marketingovú podporu svojich produktov pritom využíva aj natívne články.

„V súčasnosti vnímame presýtenosť displejovou reklamou, nepreskočiteľnými formátmi a sami si uvedomujeme vplyv bannerovej slepoty… Naším cieľom bolo, aby reklama produktov a služieb SSE pôsobila prirodzene, nerušila a poskytovala informácie o hlavných benefitoch našich produktov a služieb,“ vysvetľuje Silvia Uríčková z marketingového oddelenia SSE.

Príprava tém je zložitý proces

Písaný obsah v spolupráci s agentúrou Zenith pre SSE pripravujeme už tretí rok. Základným stavebným kameňom je pritom návrh tém na najbližších dvanásť mesiacov, ktorý sa pripravuje v decembri alebo januári. V tomto procese býva zapojených minimálne päť redaktorov, ktorí sa zamýšľajú nad návrhmi. Zabezpečíme tak rôznorodosť pohľadov na problematiku, ako aj navnímanie klienta pre budúce spracovanie článkov.

Inšpiráciu pritom nachádzame nielen v doterajších skúsenostiach, ale aj sledovaním zaujímavého zahraničného obsahu či prostredníctvom niektorých analytických nástrojov, napríklad Ubersuggest, Answearthepublic či Semor. Snažíme sa vždy nájsť niečo nové, pozrieť sa na veci z iného uhla, aby sme sa v témach pokiaľ možno neopakovali. Tie najlepšie návrhy následne putujú ku klientovi.

Dva typy článkov

Typovo sa dajú navrhnuté témy v zásade rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvý typ je priamo spojený s energetikou a domácnosťami. Čitateľom radí, ako a na čom ušetriť, ako si vybrať nabíjačku na elektromobil či ako ušetriť na prevádzke chladničky. Súčasťou každého článku sú prepojenia na súvisiace produkty SSE.

Druhý typ obsahu čitateľom približuje rôzne zaujímavosti zo sveta energetiky. Dozvedia sa tak, kde sa vyrába elektrina zo syra či ktoré vesmírne technológie sú dnes súčasťou našich každodenných životov. Ani v týchto článkoch však nechýba nenásilné prepojenie na produkty klienta.

SSE. Zdroj: Getty Images

Obsah, ktorý upúta

Schválené témy sa pripravujú priebežne počas roka, pričom sa kladie dôraz aj na to, aby prepojené produkty boli v súlade s aktuálnymi cieľmi SSE. Ku každému textu navrhujeme aspoň tri verzie možných titulkov a zároveň zohľadňujeme, či ide o titulok na blog alebo do obsahových widgetov. Samozrejmosťou je aj výber ilustračnej fotografie.

„Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne, vážime si profesionálny a zodpovedný prístup, zaujímavé spracovanie tém, ktoré sú svojím obsahom prínosné nielen pre našich zákazníkov, ale i pre nás samotných. Zaujímavý bol pre nás článok o elektrine v prírode, ale aj o živote Nikolu Teslu a prenose elektriny cez oceán,“ hovorí Silvia Uríčková.

A čo distribúcia?

Rovnako dôležitá ako samotná tvorba článkov je aj ich distribúcia, ktorú zabezpečuje agentúra Zenith. „V prípade všeobecnejších článkov určených širšej verejnosti podporujeme obsah prioritne cez widgety siete Strossle alebo Nativio.Jednotlivé prekliky trackujeme a neskôr vyhodnocujeme, čo prekliknutý používateľ na webe robí ďalej, či číta aj iné články z blogu, aký má bounce rate a podobne,“ približuje Daniela Gáborová z agentúry Zenith a dodáva, že najviac sa zatiaľ osvedčuje platforma Strossle.

Zaujímavý obsah možno tvoriť v každom segmente

Aj ťažší segment, ako je energetika, sa dá pokryť zaujímavo spracovanými článkami a rozšíriť tak zásah cieľovej skupiny. Kvalitný obsah má takisto potenciál budovať pozitívny vzťah k značke, ktorá myslí na záujem čitateľa a komunikuje inak ako len čisto produktovo.

Ak chcete vyskúšať natívnu reklamu aj vy, ozvite sa na rudolf.loipersberger@meleven.sk a radi vám s kolegami navrhneme kampaň na mieru.