Spoločnosť Shoptet v Českej republike predstavuje synonymum e-shopu na prenájom. Vďaka svojej jednoduchosti, intuitívnemu ovládaniu a prístupnej cene je jasnou jednotkou na trhu. S podobným cieľom plánovala začať komunikovať aj na Slovensku, kde je síce tiež lídrom v tejto oblasti, ale stále vidí priestor na výraznejší rast. Množstvo e-shopov na počet obyvateľov je totiž podstatne nižší a potenciál vzniku nových, naopak, väčší.

Príprava komunikácie

Na zvýšenie povedomia o platforme Shoptet a jej benefitoch sa spoločnosť rozhodla využiť obsahový marketing. „S content marketingom máme dobré skúsenosti už z Česka, preto sme sa ho rozhodli využiť aj na Slovensku. Ide o formát, ktorý poskytuje dostatok priestoru na priblíženie benefitov Shoptetu a budovanie povedomia o značke. Predpokladali sme tiež pozitívny vplyv na SEO, ktorý sa nám potvrdil,“ vysvetľuje Ivo Mrena,produktový a marketingový manažér spoločnosti Shoptet.

Na základe dobre vyplnených briefov, dodaných persón, výmeny skúseností zo slovenského, ale aj silnejšieho českého trhu sme pripravili redakčný plán platených reklamných článkov, natívnych spoluprác a tlačových správ. Navrhli sme taktiež predbežný zoznam online médií na zasiahnutie rôznych typov zákazníkov a vytvorili zoznam novinárov, ktorých by témy zo sveta e-commerce mohli zaujímať.

Hľadanie tých správnych formátov

Pri príprave obsahu sme sa po dohode s klientom rozhodli ísť dvoma smermi. Jedným z nich bolo budovanie povedomia o značke Shoptet a jej možnostiach medzi širšou verejnosťou a potenciálnymi budúcimi majiteľmi e-shopov. Druhým smerom bola orientácia na ľudí, ktorí už nad vlastným e-shopom vážne uvažujú, prípadne ho majú.

V prvom prípade sme sa rozhodli do veľkej miery prezentovať príbehy zaujímavých slovenských e-shoperov. Približovali sme ich začiatky, ťažkosti, ale aj prvé úspechy a zamerali sme sa aj na ich postoj k Shoptetu ako k nástroju, ktorý im toto podnikanie umožnil. Ako sme čakali, tieto články vďaka pútavému obsahu a dobrým umiestneniam v médiách zaujali mnohých čitateľov a dosiahli niekoľkotisícové čítanosti. Spájala sa v nich pritom prezentácia Shoptetu s prezentáciou samotných e-shoperov, ktorí túto pridanú hodnotu od Shoptetu oceňovali ako bonus navyše a pomoc v podnikaní.

Menšiu časť komunikácie tvorili užšie cielené články zamerané na e-shoperov – napríklad ako vybudovať úspešný e-shop alebo vysvetlenie celého fungovania Shoptetu. Na týchto témach sme zas intenzívnejšie spolupracovali s odborníkmi zo Shoptetu, napríklad s oddelením customer service.

Shoptet. Zdroj: Freepik

Natívne reklamné články môžu dosahovať v médiách skvelé čísla

Pri robení mediálneho plánu sme brali do úvahy kvalitu a dôveryhodnosť jednotlivých médií, ale kvôli budgetu, samozrejme, aj ceny. Tie sme sa snažili s médiami dohodnúť na mieru, aby zohľadňovali aj odhadovanú či garantovanú čítanosť. 

Jedným z KPI pre spoluprácu bola aj priemerná cena za prečítanie – 0,30 €. Pri sčasti podnikateľskej cieľovej skupine išlo o pomerne odvážnu sumu, no verili sme, že vďaka natívnemu poňatiu článkov a viacerým príbehovo ladeným výstupom založeným na konkrétnych zákazníkoch Shoptetu sa nám to podarí spoločne dosiahnuť.

Keďže rôzne médiá merajú návštevnosť rôznymi spôsobmi, do článkov sme umiestňovali meracie skripty. Vedeli sme tak porovnávať rovnaké štatistiky v reálnom čase a nemuseli sme čakať len na reporting od vydavateľov. Ako dôležitý sa náš spôsob merania ukázal, najmä keď niektoré médium nespĺňalo podmienky. Napríklad ak neumiestnilo náhľad článku na sľúbenú pozíciu alebo nepridalo článok na svoju sociálnu sieť či skrátka nedodalo čítanosť, na akej sme sa dohodli ako minimálnej.

Vo finále sme spoločne so Shoptetom: 

  • Pripravili sme 5 tlačových správ určených pre novinársku obec, z ktorých sa viaceré dostali na weby ako Strategie.sk, Etrend.sk a iné. 
  • Vytvorili sme a publikovali zatiaľ 27 reklamných článkov, tzv. PR článkov v odborných, lifestylových aj spravodajských online médiách. 
  • Spolupracovali s médiami na 3 natívnych spoluprácach
  • Dosiahli priemernú cenu za prečítanie 0,11 €. 
  • Ukázali sme klientovi aj ďalšie možnosti prezentácie cez účasť a sponzoring vo vhodných podcastoch alebo účasť na konferenciách a eventoch. 

Ukážky: 

Niektoré z príbehov eshoperov: 


Servisové témy: