Hoci kvízy sa po prvý raz na stránke magazínu Plnielanu.sk objavili až na konci roku 2019, pomerne rýchlo sa zaradili k najpopulárnejšiemu obsahu na stránke. Za niečo viac ako 6 mesiacov od štartu kvízov sme zaznamenali viac ako 2 milióny zobrazení podstránok s kvízmi, ktorých dohromady vzniklo viac ako 30. Zároveň sú kvízy zaujímavý spôsob na prezentácie značky. Ako nasvedčujú naše skúsenosti z ďalších magazínov Zoznam.sk, ide o interaktívny a flexibilný formát, ktorý sa dá ušiť na mieru požiadavkám klienta.

Dva typy kvízov

Plnielanu.sk momentálne uverejňuje dva typy kvízov – vedomostný a personalizovaný. Pri vedomostnom čitateľ odpovedá na otázky a na záver je vyhodnotený podľa počtu správnych, či nesprávnych odpovedí. Ideálnym príkladom je náš dosiaľ najhranejší kvíz – najznámejšie plemená psov s viac ako 30-tisíc zobrazeniami.

Pri personalizovanom neexistujú nesprávne odpovede. Človek je po vyhodnotení zaradený do kategórie, napríklad ako v kvíze Koľko talianskosti sa vo vás ukrýva.

Tieto dve formy umožňujú kreatívny prístup podľa želaní klienta. Kvíz tak môže byť ladený vtipne a zábavne, ale aj celkom seriózne a vedomostne.

Špecifiká kvízov

  • Vysoký čas strávený na stránke – pri najčítanejších kvízoch býva priemerný čas strávený v článku okolo 3-4 minút.
  • Obľúbený a vyhľadávaný obsah magazínu – 34 kvízov Plnielanu.sk dosiahlo viac ako 2 milióny videní jednotlivých podstránok, čo vychádza v priemere na takmer 58-tisíc zobrazení na kvíz.
  • Virálny obsah – interaktívny a zábavný obsah, ktorý môžu ľudia medzi sebou zdieľať, či už cez sociálne siete alebo priamo medzi sebou.

Možnosť prezentácie klienta

Výhodou kvízov je už spomínaná flexibilita – klient môže byť prezentovaný v otázkach, odpovediach, vysvetleniach k odpovediam a takisto vo vyhodnotení kvízu. Zároveň je možné k sprievodným fotografiám pridať vodotlač s logom klienta či použiť obrázky s produktami klienta.

  • Otázky a odpovede: Môžu byť zamerané na konkrétny produkt klienta, históriu značky a podobne.
  • Vysvetlenie odpovedí: Ide o vysvetlenie, prečo bola zadaná odpoveď správna alebo nesprávna. V tomto prípade je možné využiť aj preklik na produkt klienta.
  • Vyhodnotenie kvízu: Klient môže vo vyhodnotení prezentovať konkrétnu službu či produkt, ktorú chce propagovať. Napríklad v prípade kvízu o finančnej gramotnosti sa na základe počtu získaných bodov môže odporučiť, aký typ bankového účtu bude čitateľovi sedieť.
  • Fotografie: Značka klienta môže byť umiestnená formou vodotlače do ilustračných fotografií kvízu. Klient zároveň môže dodať vlastné fotografie.
  • Banner/call-to-action: Klient môže využiť aj banner či inú formu call-to-action na začiatku článku, prípadne po skončení kvízu.
 

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás na rudolf.loipersberger@meleven.sk.