V minulosti sme mali s kolegami niekoľkokrát debatu, koľko ilustračných obrázkov je ideálne dávať do tela článkov. Váhali sme nad tým, či sú pre čitateľa príjemným spestrením textu, alebo ho, naopak, skôr zdržujú, keďže nemajú žiadny informačný význam. Nakoniec sme sa rozhodli vymeniť pocity za dáta a vplyv obrázkov v texte na čitateľa sme sa pokúsili aspoň čiastočne zmerať.

Na tento experiment sme si vybrali viacero článkov z magazínu Plnielanu.sk. Zamerali sme sa na dlhšie články venujúce sa predovšetkým zdraviu alebo domácnosti. Každý mal dve verzie, ktoré sa menili v čase. V jednej bola v článku len titulná fotografia, v druhej aj ďalšie 2-3 ilustračné fotografie v závislosti od dĺžky textu.

Každú verziu videlo 1 000 čitateľov

Sledovať sme sa rozhodli najmä dočítanosť textu na vzorke 1 000 čitateľov pre každú z daných verzií. Zaujímalo nás aj to, či sa výsledky budú líšiť v závislosti od zariadenia. Na Plnielanu.sk vysoko vedú používatelia mobilného telefónu. Podľa Google Analytics približne 75 percent návštevníkov využíva mobilné zariadenia, 19 percent počítače a 6 percent tablety. Tieto štatistiky potvrdili aj heatmapy.

Zdroj: mEleven.sk

Na čo sme prišli?

Porovnávali sme 16 článkov. Každý mal dve verzie, ktoré boli úplne rovnaké – mali rovnaký titulok aj titulný obrázok. Jediná zmena bola, že sme do textu v jednom prípade vložili primerané množstvo ilustračných fotografií. Druhá verzia bola bez nich, čisto textová.

Okrem celkovej dočítanosti nás zaujímalo, či je správanie ľudí iné aj v závislosti od použitého zariadenia. Naše merania ukázali, že na dočítanosť textu na mobiloch nemali vložené obrázky žiadny vplyv. Pri tabletoch bola podstatne lepšia dočítanosť pri textoch bez ilustračných fotografií, išlo však o pomerne malú vzorku čitateľov.

Venujte čas radšej textu

Výber ilustračných obrázkov a ich nahadzovanie do administračného systému zaberá redaktorovi čas. Preto je zaujímavé zistenie, že tento čas možno využiť aj lepšie – napríklad na výber vhodnejšej titulnej fotografie, na tvorbu kvalitnejšieho článku, pútavejšieho titulku či zaujímavejších podnadpisov. Práve text je totiž zjavne to, čo čitateľov zaujíma najviac.

Samozrejme, úplne iný význam majú fotografie v článku, ktorý je venovaný zariadeniu domácnosti, dizajnovým, módnym tipom, nehovoriac o fotopostupoch. Tam ich čitateľ očakáva, a ak sú zaujímavé, kvalitné a dokážu inšpirovať, určite sú prínosom.