Školský podcast Schooltag sa aj v roku 2023 stal počas maturitného obdobia jednotkou na Slovensku. Ide o evergreenový obsah, vďaka ktorému si študenti opakujú učivo pred dôležitými skúškami.

Schooltag sa tak stal aj skvelým priestorom na inzerciu. Krátke spoty dokážu zaujať veľmi konkrétnu cieľovku mladých maturantov. Tento benefit využívajú najmä slovenské univerzity, ktoré cez maturitný podcast hľadajú nerozhodných študentov a oslovujú ich na svoje štúdium.

Schooltag. Zdroj: Schooltag

Desaťtisíce vypočutí pre najstaršiu a najväčšiu slovenskú univerzitu

Naším pravidelným klientom je Univerzita Komenského. Inzerovala už v roku 2022, keď sa rozhodla nasadiť spoty do desiatich epizód kategórie Čitateľský denník (napríklad Mor ho, Antigona, Marína či Kto chytá v žite). Týchto desať epizód prinieslo univerzite za minulý rok 65-tisíc vypočutí.

Klient sa preto rozhodol, že spoluprácu vyskúša znova o rok. Spoty pribudli v ďalších piatich epizódach Čitateľského denníka a opäť išlo o známe diela ako Hamlet či Anna Kareninová. Počas maturít v roku 2023 dosiahli tieto epizódy spolu 38-tisíc vypočutí.

Reklamný spot zachytáva stále nových maturantov

Študenti sa neustále menia, no spoty v Schooltagu ostávajú. Preto sme sa pozreli aj na výsledky starších epizód a zistili sme, že v roku 2023 priniesli klientovi ďalších 42-tisíc vypočutí. Schooltag tak potvrdil svoju najsilnejšiu stránku a to je aktuálny obsah aj po rokoch.

Ak si tieto údaje dáme do prehľadnej tabuľky, zistíme, že Univerzita Komenského získala nové vypočutia z nových, ale aj zo starších epizód. Spolu tak v 15 epizódach podcastu dokázala osloviť študentov 146-tisíckrát, čo je v priemere takmer 10-tisíc na jednu epizódu. A toto číslo bude každým rokom rásť. Za cenu jedného spotu môžu oslovovať potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium každý rok.

Vypočutia v roku 2022 Vypočutia v roku 2023 Spolu
Epizódy z roku 2022 65 793 42 361 105 154
Epizódy z roku 2023 38 113 38 113
Spolu 146 267

Nové epizódy na obzore

Schooltag sa každým rokom rozrastá. V roku 2023 budeme pridávať nový maturitný predmet dejepis, ktorý bude tvoriť spolu 30 epizód, a veríme, že nám aj potenciálnym klientom prinesie ďalšie desaťtisíce vypočutí.

V roku 2023 sa nám zároveň podarilo prekonať predchádzajúci rekordný rok 2022. A to ako počas písomných a ústnych maturít, tak aj v tomto medziobdobí. Naša celková počúvanosť na všetkých platformách presiahla 2 milióny, najviac z toho na YouTube a na Spotify. Priemerná počúvanosť jedného dielu už prekonala hranicu 10-tisíc.

Schooltag. Zdroj: Schooltag

Ak chcete vyskúšať natívnu reklamu v podcaste Schooltag aj vy, ozvite sa na rudolf.loipersberger@meleven.sk a radi vám s kolegami navrhneme kampaň na mieru.