Úlohou tvorcu natívnej reklamy nie je len navrhnúť a napísať samotný článok, ale tiež vedieť správne odhadnúť, ako klienta prezentovať v článku tak, aby bol pre čitateľa text stále zaujímavý. Článok o domácich diagnostických testoch Veroval ide v tomto prípade jemne na hranu. S akým výsledkom?

Ciele kampane

Najznámejší výrobca zdravotníckych pomôcok, firma Hartmann, pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Súčasťou jej portfólia je aj Veroval, široký rad diagnostických testov určených na domáce použitie. Prostredníctvom natívneho článku na webe Vyšetrenie.sk z portfólia Zoznam.sk chcel klient:

      1. zvýšiť povedomie o produktoch Veroval

      2. vybudovať word-of-mouth

      3. posilniť predaj diagnostického radu a zvýšiť trial

Tri testy, jeden článok

Klient plánoval primárne promovať testy na zistenie alergie, boreliózy a CRP testy. Úlohou tak bolo spojiť tri nesúvisiace zdravotné problémy do jedného článku tak, aby to dávalo zmysel a bolo pre čitateľa zaujímavé. Na začiatku sme si zadefinovali hlavné benefity produktu:

  • široké portfólio testov – možnosť osloviť rôzne skupiny zákazníkov,
  • vysoká spoľahlivosť testov (vyše 90 percent),
  • jednoduché použitie v pohodlí domova bez nutnosti asistencie,
  • úspora času a peňazí – bez zbytočných návštev lekára.

Na základe týchto faktorov sme klientovi pripravili tri témy, z ktorých si vybral Domáce testy prezradia o vašom zdraví viac, ako by ste čakali, ktorý umožňoval prezentovať produkty v najväčšej možnej miere a jasnej cieľovej skupine – ľuďom, ktorých domáce testy zaujímajú. V niektorých prípadoch je takéto presné cielenie na úkor vysokej čítanosti, ale tentoraz sme verili, že produkt je dostatočne zaujímavý pre veľkú časť čitateľov.

Produktový, ale pútavý

Článok stručne priblížil päť vybraných zdravotných problémov. Pri každom z nich poukázal na fakt, že podozrenie na danú diagnózu je možné overiť domácim zdravotným testom, a stručne priblížil jeho použitie. Odprezentovali sme tak natívne dva testy navyše oproti zadaniu. Klient bol spomenutý priamo v článku aj s odkazmi na produkty. Zároveň bola pri každom teste umiestnená tematická fotografia aj s logom klienta a produktovým balením testu.

Výsledky klienta potešili

Napriek tomu, že článok bol na natívnu reklamu značne produktovo ladený, dosiahol výborné výsledky.

  • Počet zobrazení 28 109
  • Priemerný strávený čas: 3:49
  • Kliknutia na odkaz: 2 353
  • Zdieľaní na Facebooku: 209
  • Cena za zobrazenie: 0,06 €
  • Cena za call-to-action: 0,76 €

Jana Hraběová, brand manažérka spoločnosti Hartmann-Rico, bola s výsledkami kampane spokojná:  „Vzhľadom na to, že produktom Veroval prakticky budujeme novú kategóriu v oblasti domácej diagnostiky, bolo cieľom článku hlavne upútať pozornosť a vysvetliť možnosti a benefity, ktoré používateľom produkty pod značkou Veroval prinášajú. Z vyhodnotenia článku je zrejmé, že náš cieľ bol dosiahnutý.“