Sekcia Fintag, ktorá sa snaží prístupnou formou mladým ľuďom ukázať, že sa dá porozumieť financiám aj vtedy, ak niekto neštudoval na obchodnej akadémii alebo na ekonomickej univerzite.