SSE

Články, ktoré informujú, edukujú, ale aj zabavia

SSE je druhým najväčším dodávateľom elektriny na Slovensku s viac než 95-ročnými skúsenosťami. Spoločnosť má momentálne vyše 600 000 zákazníkov, čo tvorí 21 % trhový podiel. Okrem poskytovania elektriny dodáva ako domácnostiam, tak podnikateľom a veľkoodberateľom aj plyn. Popritom ponúka služby ako SSE Opravár, Energetický certifikát a mnohé ďalšie.

Súčasťou webovej stránky klienta je aj sekcia Aktuality, v ktorej klient poskytuje súčasným aj novým zákazníkom informácie týkajúce sa jeho podnikania. Základným pilierom je kvalitné SEO, čo bolo jasne komunikované už v briefe pri nastavovaní našej spolupráce.

*Ciele boli výzvou

  1. Rozumne nastavený redakčný kalendár s ohľadom na sezónnosť a služby klienta
  2. Sprístupniť zložité témy zákazníkovi spôsobom, ktorý ho neodstraší už pri prvých riadkoch, ale naopak zaujme natoľko, aby článok dočítal
  3. Odprezentovať v rámci tém služby klienta
  4. Jednotlivé články tvoriť aj s dôrazom na kvalitné SEO

Spolupráca s klientom a mediálnou agentúrou Zenith Optimedia bola vynikajúca. Na začiatku sme dostali výborné podklady vrátane SEO analýzy, z ktorej sme mohli vychádzať pri návrhoch tém na celoročný redakčný plán. Súčasťou boli témy venujúce sa elektrine, kúreniu, výberu spotrebičov, obnoviteľným zdrojom energií a ďalším. Každá téma bola prirodzene napojená na službu klienta.

*Realizácia

Témy sme vybrainstormovali vo väčšom kruhu aj s ohľadom na pripomienky klienta. Finálny redakčný plán je mix servisne ladených a lifestylových textov. Samotné články pritom pripravovali autori, ktorí mali k danej oblasti najbližší vzťah. Samozrejme, s prispením kvalitnej editácie, ktorá dala textom zjednocujúci ráz a dohliadla na dôležité skĺbenie odbornosti s prístupným jazykom pre zákazníkov. Výsledok nájdete v sekcii Aktuality na stránke SSE.

Ďalšie projekty

Menu